Tue PJK:ta

Suomalainen musiikkikoulutus edustaa maailman huippua, ja myös laadukas rytmimusiikki rakentaa suomalaista identiteettiä osana kansainvälistyvää maailmaa. Pop & Jazz Konservatorio on Suomen rytmimusiikin koulutuksen suunnannäyttäjä ja keskeinen kehittäjä, jonka opiskelijoiden joukosta tulee nousemaan uusia kansainvälisiä tähtiä.

Tule mukaan takaamaan Pop & Jazz Konservatorion toiminnan laatua ja lahjoita rahaa hyvään tarkoitukseen! Pienet ja suuret lahjoitukset ovat yhtä tervetulleita!

Pop & Jazz Konservatorion Säätiö on verohallinnon nimeämä säätiö, jonka varsinaisena tarkoituksena on suomalaisen kulttuuriperinteen säilyttäminen. Lahjoitukset säätiön rahastoihin ovat tuloverolain 57§:n perusteella vähennyskelpoisia 850 eurosta 50000 euroon.

Pop & Jazz Konservatorion säätiö hallinnoi tällä hetkellä viittä eri rahastoa:

Klaus Järvisen rahasto
Jyrki Kiviharjun rahasto
Patrik Juhani Schwarzin rahasto
Arto Hiltusen Rahasto
Janne Murron rahasto

Rahastoihin lahjoitetut varat käytetään oppilaiden hyväksi oppilasstipendeihin, muualla suoritettaviin täydentäviin opintoihin, soitin- ja laitehankintoihin sekä muuhun oppilaitoksen toiminnan tukemiseen.

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Pia Bondestam, puh. 0400-135402, etunimi.sukunimi@popjazz.fi