Oppilaitoksen ylläpitäjä

Pop & Jazz Konservatorion Säätiö

Vuoden 2005 alusta oppilaitoksen ylläpitäjäksi ja koulutuksen järjestäjäksi on tullut Pop & Jazz Konservatorion Säätiö, jonka hallitus käyttää organisaatiossa ylintä päätösvaltaa. Säätiön hallitus toimii myös oppilaitoksen johtokuntana, jonka kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus myös opettajakunnan edustajalla sekä ammatillisten opiskelijoiden edustajalla. Oppilaitoksen rehtori toimii hallituksen ja johtokunnan esittelijänä.

Pop & Jazz Konservatorion Säätiön (alun perin Oulunkylän Pop/Jazz Konservatorion säätiö) perustajayhteisöinä vuonna 1991 oli 18 yritystä ja yhteisöä.

Pop & Jazz Konservatorion Säätiön hallitus / oppilaitoksen johtokunta 2016

Puheenjohtaja: johtaja Olli Latola
Jäsenet
hallitusammattilainen Mauri Niemi (vpj)
ekonomi Arto Hiltunen
toimitusjohtaja Wemppa Koivumäki
johtaja Antti Manninen
varatuomari Kati Virtanen
Varajäsenet
Hannu Saha
puheenjohtaja Ahti Vänttinen

Johtokunnan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeudella
opiskelija Miko Kontturi
opettaja Mauri Isoaho

Säätiön valtuuskunta

Pop & Jazz Konservatorion Säätiön hallitus perusti konservatorion toimintaa tukemaan Pop & Jazz Konservatorion Säätiön Valtuuskunnan vuonna 2005.

Pop & Jazz Konservatorion Säätiön valtuuskunta on oppilaitoksen yhteiskunnallisen vaikuttamisen foorumi, johon on kutsuttu 40 keskeistä vaikuttajaa yhteiskunnan eri foorumeilta. Valtuuskunta toimii PJK:n Säätiön hallituksen neuvoa-antavana elimenä, muodollista päätösvaltaa sillä ei ole. Valtuuskunnan keskeinen tehtävä on edistää oppilaitoksen yhteiskunta- ja yrityssuhteita sekä tukea ja edistää rytmimusiikin laadukasta koulutusta ja yleistä varainhankintaa.

Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja Eero Rantala.