Yhteistyö ja verkostot

Pop & Jazz Konservatorio tekee aktiivista yhteistyötä monella sektorilla, vuosittaisen kumppanuusstrategian mukaisesti.

Oppilaitos on rytmimusiikin koulutuksen valtakunnallinen kehittäjä ja suunnannäyttäjä, jota roolia vahvistavat säännöllisin väliajoin PJKlla järjestettävät rytmimusiikin syyspäivät. PJK toimii verkostoyhteistyössä myös Suomen Konservatorioliiton ja Suomen Musiikkioppilaitosten liiton kanssa.

Musiikkialan perustutkinnon opiskelijoiden työssäoppimiseen liittyvää yhteistyötä tehdään useiden Helsingin klubien, ravintoloiden ja ohjelmatoimistojen kanssa, joista mainittakoon Club Liberté, Café Fazer ja Ravintola Milenka.

Yhteistyö Arabianrannan alueen muiden oppilaitosten, yritysten ja yhteisöiden kanssa on säännöllistä.
PJK on mukana Arabiakeskuksessa sijaitsevassa Aralis -kirjastokeskuksessa.

Oppilaitos on osallistunut Arabianranta–Toukola–Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistyksen koordinoimiin kierrätystapahtumiin ja säännöllistä klubitoimintaa järjestetään alueella ravintola Olotilassa.

Pop & Jazz Konservatorio tekee aktiivista yhteistyötä Helsingin kulttuurikeskuksen kanssa, joka myös rahoittaa konservatorion toimintaa.
kulke_logo