Hakijoiden pisteytys pääsy- ja soveltuvuuskokeessa

Musiikin osaamisala

1. vaiheen pisteytys

Oppilaitoksen instrumenttikohtaiset arviointiraadit arvioivat äänitteiden ja muun aineiston perusteella hakijoiden valmiuksia aloittaa ammattiin johtavat opinnot. Kuhunkin raatiin kuuluu kaksi arvioijaa, jotka kumpikin antavat hakukohteen kullekin hakijalle 0-1 pistettä 0,5 pisteen asteikolla.

Kahden arvioijan pisteistä lasketaan hakijakohtaisesti keskiarvo, ja vähintään 0,50 pistettä saaneet hakijat kutsutaan jatkoon pääsy- ja soveltuvuuskokeiden 2. vaiheeseen.

Jatkoon hyväksytty hakija ei saa väliaikatietoja 1. vaiheen pisteistä. Tällä halutaan estää tiedon vaikutus hakijan keskittymiseen ja valmistautumiseen.

2. vaiheen pisteytys

Teoria- ja säveltapailukokeessa raati antaa kullekin toiseen vaiheeseen hyväksytylle ja kokeeseen osallistuneelle hakijalle suoriutumisen perusteella 0-2 pistettä 0,5 pisteen asteikolla.

Instrumenttikokeessa 2-3 arvioijasta koostuva hakukohde- eli instrumenttikohtainen raati antaa kunkin hakijan osaamisesta pisteitä seuraavasti:

1. Ohjeiden mukaan valittu kappale tai kappaleet: tästä osiosta hakija saa 0-4 pistettä 0,5 pisteen asteikolla.
2. Ennalta valmistettavaksi lähetetyt tehtävät: tästä osiosta hakija saa 0-2 pistettä 0,5 pisteen asteikolla.
3. Nuotinlukutaitoa mittaavasta prima vista -tehtävästä hakija saa 0-1 pistettä 0,5 pisteen asteikolla.

Instrumenttikokeen yhteydessä tehtävää hakijoiden toiveita, musiikkialalle soveltuvuutta sekä kielitaitoa selvittävää haastattelua ei erikseen pisteytetä.

Kokonaispisteet

Hakijan kokonaispisteytyksessä otetaan huomioon hakijan 1. vaiheen pisteet (0,00 – 1,00) sekä 2. vaiheen teoria- ja säveltapailukokeen pisteet (0,00-2,00), hakijan ohjeiden mukaan valitsema kappale tai kappaleet (0,00-4,00), ennalta valmistettavaksi lähetetyt tehtävät (0,00-2,00) sekä prima vista -tehtävä (0,00-1,00), yhteensä 0 – 10 pistettä.

Hakukohteittain parhaat kokonaispistemäärät saaneille hakijoille tarjotaan opiskelupaikkaa.

Hakijoiden pohjakoulutus otetaan huomioon siten, että peruskoulupohjalta hakevien hakijoiden hakemukset käsitellään erillään lukion, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneiden hakijoiden hakemuksista. Peruskoulun käyneet hakijat eivät kilpaile paikoista lukion, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneiden hakijoiden kanssa.

Jos lopullisessa pisteytyksessä kaksi saman hakukohteen hakijaa on tasapisteissä, heidän keskinäisen paremmuutensa ratkaisevat järjestyksessä heidän saamansa pisteet osioista:

1. hakijan ohjeiden mukaan valitseman kappaleen tai kappaleiden pistemäärä
2. ennalta valmistettaviksi lähetettyjen tehtävien pistemäärä
3. teoria- ja säveltapailukokeen pistemäärä
4. ensimmäisen vaiheen pistemäärä
5. prima vista -tehtävän pistemäärä
6. satunnaisjärjestys

Jos pääsy- ja soveltuvuuskokeessa ilmenee, että hakijan tavoitteet, soveltuvuus musiikkialalle tai kielitaito eivät ole riittävät hakukohteen edellyttämän osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen, hakijaa ei voida valita koulutukseen.


Musiikkiteknologian osaamisala

1. vaiheen pisteytys

Oppilaitoksen musiikkiteknologian arviointiraati arvioi yhdessä äänitteiden ja muun aineiston perusteella hakijoiden valmiuksia aloittaa ammattiin johtavat opinnot. Raati antaa hakijalle 0–2 pistettä 0,5 pisteen asteikolla.

Pääsykoeraadin antama pistemäärä ratkaisee pääsyn 2. vaiheeseen. Jatkoon hyväksytty hakija ei saa väliaikatietoja 1. vaiheen pisteistä. Tällä halutaan estää tiedon vaikutus hakijan keskittymiseen ja valmistautumiseen.

Ensimmäisen vaiheen pisteet (max. 2 pistettä) jäävät 2. vaiheeseen kutsuttavilla voimaan, ja ne lasketaan mukaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen lopullisiin pisteisiin (0-10) pistettä.

2. vaiheen pisteytys

Toisessa vaiheessa kaikki kutsutut hakijat osallistuvat teoria- ja säveltapailutaitoja mittaavaan kokeeseen, musiikkiteknologiakokeeseen, instrumenttikokeeseen sekä haastatteluun.

Teoria- ja säveltapailukoe on henkilökohtainen, ja siitä voi saada maksimissaan kaksi pistettä asteikolla 0-2 puolen pisteen tarkkuudella.

Musiikkiteknologiakokeessa tehdään miksaustehtävä pääsykoeraadin ohjeistamalla laitteistolla. Tämä osa-alue arvioidaan asteikolla 0-4 pistettä.

Instrumenttikokeessa arvioidaan vapaavalintainen soittonäyte sekä prima vista- ja improvisointitaidot. Osa-alue pisteytetään asteikolla 0-2 pistettä. Hakija voi halutessaan tuoda mukanaan yhden säestäjän tai taustanauhan.

Kaikkien osa-alueiden pisteet annetaan puolen pisteen tarkkuudella.

Hakukohteittain parhaat kokonaispistemäärät saaneille hakijoille tarjotaan opiskelupaikkaa.

Hakijoiden pohjakoulutus otetaan huomioon siten, että peruskoulupohjalta hakevien hakijoiden hakemukset käsitellään erillään lukion, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneiden hakijoiden hakemuksista. Peruskoulun käyneet hakijat eivät kilpaile paikoista lukion, ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon suorittaneiden hakijoiden kanssa.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen lopulliset pisteet muodostuvat laskemalla yhteen 1. vaiheen pistemäärä ja 2. vaiheen yhteispisteet, yhteensä 0-10 pistettä. Jos hakijat ovat tasapisteissä, paremmuuden ratkaisee järjestyksessä:

1. musiikkiteknologiakokeen pistemäärä
2. ensimmäisen vaiheen pistemäärä
3. instrumenttikokeen pistemäärä
4. teoria- ja säveltapailukokeen pistemäärä
5. satunnaisjärjestys

Jos pääsy- ja soveltuvuuskokeessa ilmenee, että hakijan tavoitteet, soveltuvuus musiikkialalle tai kielitaito eivät ole riittävät hakukohteen edellyttämän osaamisen hankkimiseen tai tutkinnon suorittamiseen, hakijaa ei voida valita koulutukseen.

Lataa pdf-tiedostona

 

>>Takaisin