Perusopetuksen opetus alkaa 13.8.2015

Perusopetus käynnistyy työjärjestysten mukaisesti torstaina 13.8.2015.
Tervetuloa alkvalle lukukaudelle.