Pääsy- ja soveltuvuuskokeen kuvaus

MUSIIKKIALAN AMMATILLINEN PERUSTUTKINTO (180 osp)

1. vaihe

Hakija aloittaa pääsykokeiden 1. vaiheen hakuaikana tutustumalla ensin ohjeisiin, ja valmistamalla niiden mukaisen aineiston. Sitten hän täyttää sähköisen hakulomakkeen ja liittää aineiston siihen.

Seuraavaksi oppilaitoksen arviointiraadit arvioivat ja pisteyttävät hakukohteittain hakijoiden 1. vaiheen osaamisen aineiston perusteella, ja parhaat pisteet saaneet hakijat kutsutaan kokeiden 2. vaiheeseen.

Jos hakijalla ei äänitteen perusteella ole valmiuksia ammattiin johtavien opintojen aloittamiseen, hän ei pääse jatkoon 2. vaiheeseen. Hänelle ilmoitetaan asiasta sähköpostitse.

2. vaihe

Pääsy- ja soveltuvuuskokeen 2. vaiheeseen hyväksytyt hakijat kutsutaan 2. vaiheen kokeeseen sähköpostiviestillä 27.4. mennessä.

Kutsun mukana seuraavat ohjeet ja ennalta valmistettavat tehtävät. Hakija saa kutsussa myös henkilökohtaiset ajat teoria- ja säveltapailukokeeseen sekä instrumentti- tai musiikkiteknologiakokeeseen, jotka järjestetään hakijalle samana päivänä aikavälillä 21.-28.5.2018. Hakija hyväksyy kutsun vastaamalla sähköpostiviestiin.

Teoria- ja säveltapailukoe on kaikille 2. vaiheeseen hyväksytyille sama.

Musiikin osaamisalan (muusikko) kokeessa hakija esittää 1) saamiensa ohjeiden mukaan valitsemansa kappaleen tai kappaleet, 2) ennalta valmistettavaksi lähetetyt tehtävät sekä 3) nuotinlukutaitoa mittaavan prima vista -tehtävän. Instrumenttikokeen yhteydessä arviointiraadit haastattelevat hakijoita. Haastattelussa selvitetään hakijan tavoitteita ja soveltuvuutta musiikkialalle sekä kielitaitoa.

Musiikkiteknologian osaamisalan (musiikkiteknologi) kokeessa hakija osallistuu musiikkiteknologiakokeeseen ja instrumenttikokeeseen. Musiikkiteknologiakokeessa tehdään miksaustehtävä arviointiraadin ohjeistamalla laitteistolla. Instrumenttikokeessa arvioidaan vapaavalintainen soittonäyte sekä prima vista- ja improvisointitaidot. Kokeiden yhteydessä arviointiraati haastattelee hakijoita. Haastattelussa selvitetään hakijan tavoitteita ja soveltuvuutta musiikkialalle sekä kielitaitoa.

Opiskelijavalinnat

Opiskelijaksi otettaville hakijoille lähetetään tieto valinnasta aikaisintaan 14.6.2018.

Opiskelupaikan vastaanottamisesta on ilmoitettava Pop & Jazz Konservatorion opintotoimistoon viimeistään 28.6.2018 klo 15 mennessä.

Lataa pdf-tiedostona

 

>>Takaisin