Musiikkiteknologian koulutusohjelmaan hakeminen

Musiikkiteknologian koulutusohjelman soveltuvuuskoe

HUOM! Hakuinfo päivitetään joulu-tammikuussa!

1. vaihe

Sähköinen yhteishakulomake
Hakija täyttää sähköisen yhteishaun lomakkeen internetissä osoitteessa www.opintopolku.fi. Sähköinen yhteishakulomake on jätettävä 13.3.2018 klo 15.00 mennessä. Tarvitset henkilötunnuksesi sekä koulu- ja mahdolliset työtodistuksesi.

Pop & Jazz Konservatorion oma hakulomake ja teknologiataitoja esittelevä äänite

Pop & Jazz Konservatorion omaan hakulomakkeeseen hakijat kirjoittavat muiden vaadittujen tietojen lisäksi enintään 150 sanan pituisen esseen musiikkiopintotaustastaan ja tavoitteistaan musiikin alalla sekä aiemmasta musiikkialan työkokemuksestaan. Tehtävällä mitataan hakijan tavoitteiden lisäksi hänen kirjallista ilmaisukykyään.

Musiikkiteknologiaa opiskelemaan pyrkivä toimittaa Pop & Jazz Konservatorioon hakulomakkeen mukana omia teknologiataitojaan esittelevän äänitteen ja lyhyen kuvauksen siinä käytetyistä laitteistoista ja toteutustavoista. Kuvauksen laajuus on maksimissaan A4.

Äänitteen, jossa päällekkäisäänitysten käyttö on sallittu, tulee olla keskeisiltä osiltaan itse toteutettu ja sen tulee esitellä hakijan teknologiataitoja monipuolisesti.  Äänitteen tulee sisältää myös akustisten instrumenttien äänitystä (esim. rummut, kitara, laulu, piano tai jokin muu akustinen instrumentti).

Äänitteellä saa olla 1-2 kappaletta, joiden pituus alle 5min/kappale; tästä useampia kappaleita ei kuunnella. Äänitteen musiikkityyli saa olla vapaavalintainen. Äänitteen sallittuja formaatteja ovat Audio-CD- ja DVD-levy. CD-RW- tai DVD-RW -levyt eivät ole sallittuja. Aineistoa ei palauteta.
Liitteeksi hakija kirjoittaa vapaamuotoisen kuvauksen aiemmasta musiikkiteknologiaan liittyvästä toiminnastaan (max. A4). Kummatkin kuvaukset on kirjoitettava tekstinkäsittelyohjelmalla. Käsin kirjoitetut kuvaukset hylätään.

Hakulomake ja mukaan liitetty äänite toimitetaan Pop & Jazz Konservatorion opintotoimistoon, viimeistään 13.3.2018 osoitteeseen Arabiankatu 2, 00560 Helsinki.

2. vaihe

Ensimmäisen vaiheen perusteella jatkoon päässeet hakijat kutsutaan 2. vaiheeseen kirjeitse huhtikuun loppuun mennessä. Pääsy- ja soveltuvuuskokeen 2. vaiheen valintakoe ja musiikin luku- ja kirjoitustaitoa kartoittava haastattelu järjestetään kullekin hakijalle yhtenä päivänä toukokuussa xx.-xx.5.2018.

Valintakokeessa selvitetään tarkemmin hakijan teknologista osaamista. Samassa yhteydessä hakija antaa ennalta valmistellun vapaavalintaisen näytteen instrumenttitaidoistaan.  Hakija voi tuoda omalla kustannuksellaan paikalle säestäjän, ei kuitenkaan yhtyettä. Hakija voi halutessaan esittää vapaavalintaisen kappaleen myös play along -levyn tai oman tausta-CD:n säestyksellä. Kokeessa hakija suorittaa lisäksi lyhyet improvisointi- ja prima vista -tehtävät, joilla kartoitetaan musiikillista kommunikointikykyä.

Raati voi halutessaan esittää lisäkysymyksiä ja haastatella hakijaa saadakseen lisätietoja osaamisesta ja opiskelumotivaatiosta sekä erityisestä soveltuvuudesta pop/jazzmusiikin alalle. Hakijan, jonka äidinkieli on muu kuin suomi, on soveltuvuuskokeessa osoitettava suomen kielen suulliset valmiutensa.

Musiikin luku- ja kirjoitustaitoja kartoittava haastattelu pidetään kaikille hakijoille valintakoepäivänä. Haastatteluun voi valmistautua tutustamalla esimerkkitehtäviin.

Hakijan on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä valintakoetilaisuudessa.

Opiskelijavalintojen tuloksista ilmoittaminen
Opiskelijavalintojen tulokset ilmoitetaan kirjeitse hyväksytyille ja varasijalaisille 14.6.2018. Samana päivänä ovat valinnan tulokset nähtävissä sivulla www.popjazz.fi. Opiskelijan tulee vahvistaa Pop & Jazz Konservatoriolle kirjallisesti viimeistään 28.6.2018, ottaako hän opiskelupaikan vastaan.