Musiikin koulutusohjelmaan hakeminen

1. vaihe

Sähköinen yhteishakulomake

Hakija täyttää sähköisen yhteishaun lomakkeen internetissä osoitteessa www.opintopolku.fi. Sähköinen yhteishakulomake on jätettävä 13.3.2018 klo 15.00 mennessä. Tarvitset henkilötunnuksesi sekä koulu- ja mahdolliset työtodistuksesi.

Pop & Jazz Konservatorion oma hakulomake ja äänite

Pop & Jazz Konservatorion omaan hakulomakkeeseen hakijat kirjoittavat muiden vaadittujen tietojen lisäksi enintään 150 sanan pituisen esseen musiikkiopintotaustastaan ja tavoitteistaan musiikin alalla sekä aiemmasta musiikkialan työkokemuksestaan. Tehtävällä mitataan hakijan tavoitteiden lisäksi hänen kirjallista ilmaisukykyään.

Hakija lähettää Pop & Jazz Konservatorioon myös äänitteen, jolla hän esittää rytmimusiikin alueelta yhden vapaavalintaisen sävellyksen (laulajat kaksi, kts alla). Esityksen tarkoituksena on tuoda esiin hakijan oma osaaminen. Äänitteen on oltava esitystilanteen kaltainen, päällekkäisäänityksiä tai editointeja ei saa käyttää. Jos äänitys on oma sävellys, mukaan on liitettävä nuotit. Äänitteellä on suotavaa olla myös säestys, laulajilla se on pakollinen. Myös taustanauhaa tai play along -äänitettä voi käyttää säestyksenä. Kotiäänitys- eli demotasoisen äänitteen sallittuja formaatteja ovat CD- ja DVD-levy (ei CD-RW- eikä DVD-RW-levyjä). Kahdella eri instrumentilla hakeva lähettää kahdet ennakkotehtävät, myös äänitteen. Aineistoa ei palauteta.

Hakulomake ja mukaan liitetty äänite toimitetaan Pop & Jazz Konservatorion opintotoimistoon, viimeistään 13.3.2018 osoitteeseen Arabiankatu 2, 00560 Helsinki.

Lisäksi Muusikon koulutusohjelman instrumenttikohtaisia erityisvaatimuksia äänitteelle:

Rummut:  Soita äänitteen alkuun peräkkäin seuraavat tehtävät:

Komppitehtävä:

Soita rumpusetillä, käyttäen hi-hat -lautasia ja (välillä) vaihtaen komppisymbaaliin, seuraavia komppeja ja tyylinmukaisia fillejä:
1/8-rock, n. 30 sek.
shufflerock, n. 30 sek.
medium swing/jazz, n. 30 sek.
Tyyliltään vapaa latin, n. 30 sek.

Kompit soitetaan ilman säestystä.

Vapaa soolo n. 2 min.

Laulu: Laulajilla tulee äänitteessä olla kaksi erityylistä sävellystä, joista ainakin toisessa pakollinen piano-, kitara- tai bändisäestys.

Piano ja kosketinsoittimet: Äänitteelle tallennetaan rytmimusiikkia edustava kappale, mukana improvisointia (ei klassinen pianokappale).

2. vaihe

Ensimmäisen vaiheen perusteella jatkoon päässeet hakijat kutsutaan 2. vaiheeseen kirjeitse huhtikuun loppuun mennessä. Pääsy-ja soveltuvuuskokeen 2. vaiheen instrumenttikoe sekä musiikin luku- ja kirjoitustaitoja kartoittava haastattelu järjestetään kullekin hakijalle yhtenä päivänä toukokuussa xx.-xx.5.2018.

Instrumenttikokeessa hakija esittää valintakoelautakunnalle kaksi kestoltaan maksimissaan viiden minuutin pituista kappaletta tyylinmukaisine improvisoituine sooloineen. Yhden esitettävän kappaleen hakija saa valita ensimmäisen vaiheen läpäisseille hakijoille toimitettavasta instrumenttikohtaisesta listasta, jossa on edustettuina populaarimusiikin eri tyylisuuntia. Toinen esitettävä kappale on vapaavalintainen. (Poikkeus: rumpujensoittoon hakeville esikarsinnan läpäisseille hakijoille ilmoitetaan pakollinen kappale, toisen kappaleen rumpuihin hakija valitsee neljän kappaleen listasta).

Kappaleet voi esittää yksin tai arviointilautakuntaan kuuluvan säestäjän kanssa. Tällöin hakijan on tuotava instrumenttikokeeseen nuotti kolmena kappaleena. Hakija voi myös tuoda omalla kustannuksellaan paikalle yhden oman säestäjän, ei kuitenkaan yhtyettä. Vapaavalintaisen kappaleen hakija voi halutessaan esittää play along -levyn säestyksellä.

Instrumenttikokeen yhteydessä hakija suorittaa myös lyhyet improvisointi- ja prima vista -tehtävät, joilla kartoitetaan musiikillista kommunikointikykyä.

Raati voi halutessaan esittää lisäkysymyksiä ja haastatella hakijaa saadakseen lisätietoja osaamisesta ja opiskelumotivaatiosta sekä erityisestä soveltuvuudesta pop/jazzmusiikin alalle. Hakijan, jonka äidinkieli on muu kuin suomi, on osoitettava suomen kielen suulliset valmiutensa.

Musiikin luku- ja kirjoitustaitoja kartoittava haastattelu pidetään kaikille hakijoille valintakoepäivänä. Haastatteluun voi valmistautua tutustamalla esimerkkitehtäviin.

Hakijan on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä valintakoetilaisuudessa.

Opiskelijavalintojen tuloksista ilmoittaminen
Opiskelijavalintojen tulokset ilmoitetaan kirjeitse hyväksytyille ja varasijalaisille 14.6.2018. Samana päivänä ovat valinnan tulokset nähtävissä sivulla www.popjazz.fi. Opiskelijan tulee vahvistaa Pop & Jazz Konservatoriolle kirjallisesti viimeistään 28.6.2018, ottaako hän opiskelupaikan vastaan.