Musiikin koulutusohjelma

AMMATILLINEN KOULUTUS
Musiikin koulutusohjelma, muusikko

Opetussuunnitelmaperusteisena nuorisokoulutuksena suoritettava 180 osaamispisteen laajuinen musiikkialan perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden, joten tutkinnon suorittanut opiskelija voi hakea opiskelupaikkaa ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta.

Opiskelija voi Pop & Jazz Konservatorion ammatillisen perustutkinnon ohella halutessaan suorittaa lukion ja ylioppilastutkinnon opiskelemalla lukiotutkinnon edellyttämät opinnot Helsingin aikuislukiossa.

Opintojen kuvaus

Ammatillinen perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä. Peruskoulupohjaisen opiskelijan opiskeluaika on kolme lukuvuotta. Aiempien opintojen tunnustaminen lyhentää opiskeluaikaa siten, että lukion suorittaneen opiskelijan opiskeluaika on kaksi lukuvuotta.

Opintojen kulku suunnitellaan yksilökohtaisesti henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) avulla. Koulutus muodostuu ammatillisista tutkinnon osista pakollisine ja valinnaisine osioineen sekä yhteisistä tutkinnon osista.

Jaksojärjestelmä jakaa lukuvuoden viiteen eri pituiseen jaksoon (orientaatio-, yhtye-, luovan työskentelyn-, työssäoppimis-ja aineiston valmistamisen jakso), jossa kussakin on erilainen opintojen painotus ja sisältö.

Pop & Jazz Konservatorion muusikkokoulutuksessa voi opiskella pääinstrumenttina seuraavia soittimia: harmonikka, huilu, kontrabasso, klarinetti, laulu, lyömäsoittimet, pasuuna, piano, rummut, saksofonit, sähköbasso, sähkökitara, trumpetti, jousisoittimet ja muut soittimet (esimerkiksi tietokone, dj, rap, beatboxing).

Opintojen toteutus
Ammatillisen perustutkinnon opiskelu toteutetaan pääasiassa ryhmämuotoisena opiskeluna.  Muut käytössä olevat opetusmuodot ovat lähi- ja etäopetus sekä työssäoppiminen. Opiskelijalle laaditaan lukukausittain henkilökohtainen opiskelusuunnitelma opetussuunnitelman ja opiskelijan valintojen pohjalta. Opiskelu on päätoimista ja edellyttää sitoutumista. Opiskelijan työviikko on viisipäiväinen.

Opintososiaaliset edut
Koulutukseen hyväksytyille opiskelijoille kuuluvat opintososiaaliset edut niitä koskevien säännösten mukaisesti. Opiskelijat kuuluvat opintotuen piiriin ja saavat oppilaitoksen kustantaman lämpimän aterian jokaisena opiskelupäivänä. Oppilaitoksella ei ole asuntolaa.

Opintojen rahoitus
Ammatillisissa opinnoissa ei ole lukukausimaksua. Opiskelijat voivat hakea opintolainaa, opintorahaa ja asumistukea. Lomakkeita ja ohjeita saa oppilaitoksesta, Kelan Opintotukikeskuksesta ja Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoista. Opintotukihakemus kannattaa lähettää heti opiskelupaikan varmistuttua. Lomakkeet voi palauttaa oppilaitoksen opintotoimistoon tai sähköisesti Kelaan. Lisätietoja ja hakulomakkeita saa osoitteesta www.kela.fi.

Asuminen
Ammattikoulutuksen opiskelijat voivat hakea asuntoa vapailta markkinoilta tai Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiöltä (HOAS). Lisätietoja ja hakulomakkeita saa osoitteesta www.hoas.fi. Asiakasneuvonta puh. (09) 549 900 tai asiakasneuvonta@hoas.fi.

Jatko-opinnot

Musiikkialan perustutkinnon suorittanut opiskelija voi opintojen jälkeen hakeutua korkea-asteen opintoihin esimerkiksi korkeakouluihin tai ammattikorkeakouluihin.

Pop & Jazz Konservatorion yhteydessä toimii Metropolia Ammattikorkeakoulun pop/jazzmusiikin koulutusohjelma (270 opintopistettä). Lisätietoja ammattikorkeakouluopintoihin hakeutumisesta saa osoitteesta www.metropolia.fi tai hakijapalvelu puh. (09) 7424 5100.