Laatutyö / ammatillinen koulutus

Pop & Jazz Konservatorion laadunhallintajärjestelmän kuvaus.
Pop & Jazz Konservatorion palautejärjestelmän kuvaus.

Pop & Jazz Konservatorion musiikkialan perustutkinnon laadun varmistamisen keskeiset tulokset

2013
Ammatillisen koulutuksen itsearviointiraportti 2013

2014
PJK:n laatujärjestelmän itsearvioinnin pilotointi
Opetushallituksen ulkoinen arviointi pilotoinnista
Laatujärjestelmän kehittämissuunnitelma 2014
Ammatillisen koulutuksen itsearviointiraportti 2014

2015

Itsearviointisuunnitelma 2015
Itsearviointiraportti 2015

2016

Itsearviointiraportti 2016

Turun konservatorion arviointiryhmä suoritti PJK:lle vertaisarvioinnin keväällä 2016.
– Arviointiryhmän mukaan ”asteikolla puuttuva – alkava – kehittyvä – edistynyt Pop & Jazz Konservatorion osaamisperusteinen ohjaus ja työssäoppimisen ohjaus asettuvat arvioijaryhmän arviossa vähintäänkin kehittyvälle tasolle. Useita hyviä käytäntöjä on jo olemassa ja niiden vielä edelleen vakiintuessa voidaan hyvällä syyllä puhua edistyneestä.”

PJK sai kunniamaininnan ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailussa vuonna 2016.
– Lue tästä palkintotoimikunnan palauteraportti

2017

PJK:n itsearviointisuunnitelma 2017
Vertaisarviointiraportti opetuksen tukipalveluiden toiminnasta