Perusopetus

Opiskelu PJK: ssa on ns. laajan opimäärän mukaista opiskelua. Se tarkoittaa sitä, että jokaiselle oppilaalle on pakollisina aineina oman instumentin opiskelu, hahmotusaineet (musiikin luku- ja kirjoitustaito) , musiikkitieto sekä yhdessä soittaminen.
Hahmotusaineet ja yhdessäsoittaminen on PJK: ssa integroitu yhdeksi kokonaisuudeksi ja toiminnasta käytetään nimitystä amp.

Musiikkitieto on pakollinen kurssi joka suoritetaan perustasolla.
Opistotasolla vastaava pakollinen kurssi on ”Rytmimusiikin Historia”.
Molemmat em. kurssit ovat yhden lukuvuoden mittaisia ja ne voidaan suorittaa missä vaiheessa tahansa opintojen aikana.

Instrumenttitunnin pituus on alussa (tasot 1-7) 30 min., 45 min. tasoilla 8-10 ja opistotasolla (tasot 11-14) 45 minuuttia.
Pidempään soittotuntiin oikeuttaa kaikkien osa-alueiden saaminen vaadittavalle tasolle (myös musiikkitieto).

Perusopetuksen opetussuunnitelma