Hakeminen aikuisten näyttötutkintoon

AIKUISTEN NÄYTTÖTUTKINTOON HAKEMINEN

Pop & Jazz Konservatorion aikuisten näyttötutkintoon on jatkuva haku. Hakea voi siis milloin tahansa. Näyttötutkinto ei ole mukana yhteishaussa.

Valmistavaan koulutukseen hakeville järjestetään pääsy-ja soveltuvuuskoe sekä ammattitaidon lähtötason kartoitus kahdesti vuodessa toukokuussa ja marras-joulukuussa, kun hakemuksia on kertynyt riittävästi.

Hakijan, jonka äidinkieli on muu kuin suomi, on valintaprosessin aikana osoitettava valmiutensa suomen kielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen ja ymmärtämiseen. Kirjalliset valmiudet osoitetaan kirjoittamalla oppilaitoksen hakulomakkeessa edellytetty 150 sanan suomenkielinen essee. Suulliset valmiudet osoitetaan soveltuvuuskokeen toisen vaiheen yhteydessä.

1. vaihe: hakulomake, itsearviointilomake, teorian ennakkotehtävä ja äänite 23.11.2017 mennessä (vain muusikot, musiikkiteknologiaan haku keväällä 2018)

Näyttötutkintoon hakija kirjoittaa hakulomakkeeseen muiden vaadittujen tietojen lisäksi enintään 150 sanan pituisen esseen taustastaan ja tavoitteistaan musiikin alalla sekä aiemmasta musiikkialan työkokemuksestaan. Tehtävällä mitataan hakijan tavoitteiden lisäksi hänen kirjallista ilmaisukykyään. Hakija täyttää ammattitaidon lähtötason kartoituksen pohjaksi itsearviointilomakkeen sekä vastaa itse myös musiikinteorian ennakkotehtävään.

Muusikon opintoihin hakeva lähettää Pop & Jazz Konservatorioon myös äänitteen, jolla hän esittää rytmimusiikin alueelta kaksi vapaavalintaista sävellystä. Esityksen tarkoituksena on tuoda esiin hakijan oma osaaminen. Äänitteen on oltava esitystilanteen kaltainen. Äänitteellä on suotavaa olla myös säestys, laulajilla se on pakollinen. Myös taustanauhaa tai play along -äänitettä voi käyttää säestyksenä. Jos äänitys on oma sävellys, mukaan on liitettävä nuotit. Toimita äänite CD formaatissa ennakkotehtävien mukana tai voit myös lähettää osoitteeseen info@popjazz.fi linkin musiikkitiedostoosi (esim. dropbox tai google drive).

Aineistoa ei palauteta.

Instrumenttikohtaisia erityisvaatimuksia äänitteelle:

Rummut: Soita äänitteen alkuun peräkkäin seuraavat tehtävät:
Komppitehtävä:
Soita rumpusetillä, käyttäen hi-hat -lautasia ja (välillä) vaihtaen komppisymbaaliin, seuraavia komppeja ja tyylinmukaisia fillejä:
1/8-rock, n. 30 sek.
shufflerock, n. 30 sek.
medium swing/jazz, n. 30 sek.
Tyyliltään vapaa latin, n. 30 sek.
Kompit soitetaan ilman säestystä.
Vapaa soolo n. 2 min.

Laulu: Laulajilla äänitteessä kaksi erityylistä sävellystä, joista ainakin toisessa pakollinen piano-, kitara- tai bändisäestys.

Piano ja kosketinsoittimet: Äänitteelle kaksi eri tyylistä rytmimusiikkia edustavaa kappaletta, joissa on mukana improvisointia.

Musiikkiteknologiaa opiskelemaan pyrkivä toimittaa Pop & Jazz Konservatorioon hakulomakkeen mukana omia teknologiataitojaan esittelevän äänitteen ja lyhyen kuvauksen siinä käytetyistä laitteistoista ja toteutustavoista. Kuvauksen laajuus on maksimissaan A4.

Äänitteen, jossa päällekkäisäänitysten käyttö on sallittu, tulee olla keskeisiltä osiltaan itse toteutettu ja sen tulee esitellä hakijan teknologiataitoja monipuolisesti.  Äänitteen tulee sisältää myös akustisten instrumenttien äänitystä (esim. rummut, kitara, laulu, piano tai jokin muu akustinen instrumentti).

Äänitteellä saa olla 1-2 kappaletta, joiden pituus alle 5min/kappale; tästä useampia kappaleita ei kuunnella. Äänitteen musiikkityyli saa olla vapaavalintainen. Äänitteen sallittuja formaatteja ovat CD- ja DVD-levy. CD-RW- tai DVD-RW -levyt eivät ole sallittuja. Aineistoa ei palauteta.
Liitteeksi hakija kirjoittaa vapaamuotoisen kuvauksen aiemmasta musiikkiteknologiaan liittyvästä toiminnastaan (max. A4). Kummatkin kuvaukset on kirjoitettava tekstinkäsittelyohjelmalla. Käsin kirjoitetut kuvaukset hylätään.

Hakulomake siinä mainittuine liitteineen, täytetty itsearviointilomake, teorian ennakkotehtävän vastaukset ja mukaan liitetty äänite toimitetaan osoitteeseen

Pop & Jazz Konservatorio, Opintotoimisto, Arabiankatu 2, 00560 Helsinki.

2. vaihe: instrumenttikoe, haastattelu sekä teorian ja säveltapailun tasotesti maanantaina 4.12.2017

Aikuisten näyttötutkinnon valintakokeen toinen vaihe järjestetään jatkoon valituille hakijoille erikseen ilmoitettavana päivänä. Hakijan tulee varata tarkoitukseen riittävästi aikaa ja varauduttava todistamaan pyydettäessä henkilöllisyytensä. Valintakoepaikkana on Pop & Jazz Konservatorio, Arabiankatu 2, 00560 Helsinki. Sisäänkäynti: Hämeentie 133

Instrumenttikokeessa hakija esittää valintakoelautakunnalle kaksi kestoltaan maksimissaan viiden minuutin pituista kappaletta tyylinmukaisine improvisoituine sooloineen. Yhden esitettävän kappaleen hakija saa valita 1. vaiheen läpäisseille hakijoille toimitettavasta instrumenttikohtaisesta viiden kappaleen listasta, jossa on edustettuina populaarimusiikin eri tyylisuuntia. Toinen esitettävä kappale on vapaavalintainen.

Kappaleet voi esittää yksin tai arviointilautakuntaan kuuluvan säestäjän kanssa. Tällöin hakijan on tuotava instrumenttikokeeseen nuotti kolmena kappaleena. Hakija voi myös tuoda omalla kustannuksellaan paikalle yhden oman säestäjän, ei kuitenkaan yhtyettä. Vapaavalintaisen kappaleen hakija voi halutessaan esittää play along -levyn säestyksellä.

Instrumenttikokeen yhteydessä hakija suorittaa myös lyhyet improvisointi- ja prima vista -tehtävät, joilla kartoitetaan musiikillista kommunikointikykyä.

Haastattelussa lautakunta haastattelee näyttötutkintoon hakijan. Haastattelussa kartoitetaan ammattitaidon lähtötasoa sekä aikaisempaa opinto- ja työkokemusta hakijan oman arvioinnin, erilaisten dokumenttien ja soitto/laulutehtävien pohjalta.

Raadit voivat halutessaan esittää lisäkysymyksiä ja haastatella hakijaa saadakseen lisätietoja osaamisesta ja opiskelumotivaatiosta sekä erityisestä soveltuvuudesta pop/jazzmusiikin alalle. Hakijan, jonka äidinkieli on muu kuin suomi, on osoitettava suomen kielen suulliset valmiutensa.

Teorian ja säveltapailun suullinen ja kirjallinen tasokoe pidetään kaikille hakijoille valintakoepäivänä.

Opiskelijavalintojen tulokset ilmoitetaan kirjeitse hakijalle. Opiskelijan tulee vahvistaa Pop & Jazz Konservatoriolle, ottaako hän opiskelupaikan vastaan.