Tietoa opiskelusta

Tietoa opiskelusta Pop & Jazz Konservatoriossa
(tarkempaa tietoa vasemmalla olevien linkkien kautta)

Konservatoriossamme annetaan musiikin laajan oppimäärän mukaista harrastetavoitteista perusopetusta ja musiikkialan ammatillista peruskoulutusta. Lisäksi oppilaitoksen avoimella osastolla voi harrastaa yhtyetoimintaa bändipajassa tai ostaa erillisiä lyhytkursseja.

Musiikkileikkikoulu
Musiikkileikkikouluopetuksessa alle kouluikäiset lapset saavat viikoittaisen ryhmätunnin. Lukukausimaksu on 120 € (+ uusien oppilaiden kirjaamismaksu 10 €) ja soitinmuskarissa 180 € (+ uusien oppilaiden kirjaamismaksu 10 €).

Musiikki harrastuksena
Muskarin jälkeen voi pyrkiä soitinvalmennukseen, jonka 7-9 –vuotiaat oppilaat osallistuvat viikoittaisen ryhmätunnin lisäksi soitonopetukseen kerran viikossa n. 4-hengen ryhmissä. Lukukausimaksu on 260 € (+ uusien oppilaiden kirjaamismaksu 10 €)

AMP-opetuksessa (10-vuotiaat ja sitä vanhemmat) on yhdistetty teoria- ja yhtyeopetus saman opettajan opettamaksi kokonaisuudeksi. Viikoittaisen AMP-tunnin lisäksi oppilailla on viikoittainen instrumentin yksilöopetustunti. Lukukausimaksu on 340-380 € (+ uusien oppilaiden kirjaamismaksu 10 €)
HUOM! Mikäli oppilas ottaa opintovapaata tai lopettaa kesken lukukauden, ei lukukausimaksua palauteta.

Avoimen osaston bändipajoihin ilmoittautuneet opiskelevat yhteissoiton alkeita ryhmätunneilla. Bändipajassa ei ole erillistä teoriaopetusta tai instrumentin yksilöopetusta.
Avoimen osaston vuosittain vaihtuville muille kursseille voi ilmoittautua lukukausien alussa. Lukukausimaksu on 180 € (+ uusien oppilaiden kirjaamismaksu 10 €)

Ammatillinen koulutus
Musiikkialan ammatillinen perustutkinto (180 osp) on tarkoitettu opiskelijoille, jotka peruskoulun suoritettuaan haluavat valmistua muusikon tai musiikkiteknologin ammattiin rytmimusiikin alueella. Nuorisokoulutus on mukana yhteishaussa.