Ohje aineiston laatimiseen

Musiikkituotannon ammattitutkinto, pääsy- ja soveltuvuuskoe

1. vaihe

Musiikkituotannon ammattitutkinnon koulutuksen Pop & Jazz Konservatorion pääsy- ja soveltuvuuskokeiden ensimmäisen vaiheen pakolliset tehtävät ovat sähköiseen hakulomakkeeseen liitettävät 1. essee ja 2. vähintään viisi julkaistua tai julkaisukelpoista näytettä musiikkituotannon ja/tai laulunkirjoittamisen alalta.

Lisäksi hakijan tulee kirjoittaa enintään 500 sanan laajuinen kuvaus ääninäytteiden tekoprosessista, josta käy selkeästi ilmi hakijan äänitteeseen tekemät asiat. Tiedosto tallennetaan hakemuksen liitteeksi pdf-muodossa ja nimetään SukunimiEtunimi_mutuat2018_prosessikuvaus.

Äänitteen sallittu palautusformaatti on mp3-tiedosto (192kbps-320kbps) tai linkki julkisen suoratoistopalvelun soittolistaan (linkki omille kotisivuille tai tiedostonjakopalveluun ei riitä). Yksittäisen hakulomakkeen kautta ladattavan tiedoston maksimikoko on 10MB.

Ääninäytteet nimetään seuraavasti: SukunimiEtunimi_mutuat2018_nayte1, SukunimiEtunimi_mutuat2018_nayte2, jne. Hakija voi myös laatia omista näytteistään esimerkiksi Spotify-soittolistan ja liittää soittolistan osoitteen samaan dokumenttiin näytteiden prosessikuvauksen kanssa. Hakemuksia, joissa ei ole ääninäytteitä tai linkkiä näytteisiin, ei oteta haussa huomioon.

Esseessä hakija kirjoittaa enintään 500 sanan kuvauksen tähänastisesta toiminnastaan musiikin tuottamisen ja/tai laulunkirjoittamisen parissa sisältäen alan työkokemuksen, aikaisemmat musiikkiopinnot, suoritukset sekä opintojen tavoitteet. Tiedosto tallennetaan hakemuksen liitteeksi pdf-muodossa ja nimetään SukunimiEtunimi_mutuat2018_essee.

Pääsykoeraati antaa hakemuksen ja liitteiden perusteella jokaiselle hakijalle 0-4 pistettä puolen pisteen tarkkuudella. Pääsykoeraadin antama pistemäärä ratkaisee pääsyn 2. vaiheeseen.

Ensimmäisen vaiheen pisteet (max. 4 pistettä) jäävät 2. vaiheeseen kutsuttavilla voimaan ja ne lasketaan mukaan pääsy- ja soveltuvuuskokeen lopullisiin pisteisiin (0-10) pistettä.

2. vaihe

Toisessa vaiheessa kaikki kutsutut hakijat osallistuvat musiikkituotannon ja/tai laulunkirjoittamisen prosessien hallintaan liittyviin tehtäviin, teoria- ja säveltapailutaitoja mittaavaan kokeeseen, instrumenttikokeeseen sekä haastatteluun.

Teoria- ja säveltapailukoe on henkilökohtainen ja se toimii lähtötason kartoituksena. Teoria- ja säveltapailukoetta ei pisteytetä.

Musiikkituotantoon ja/tai laulunkirjoittamiseen liittyvät pääsykoetehtävät ohjeistetaan erikseen 2. vaiheeseen kutsutuille hakijoille. Tämä osa-alue arvioidaan asteikolla 0-4 pistettä puolen pisteen tarkkuudella.

Instrumenttikokeessa kuunnellaan vapaavalintainen soitto- tai laulunäyte sekä kartoitetaan nuotinlukutaidot. Hakija voi halutessaan tuoda mukanaan yhden säestäjän tai taustanauhan. Instrumenttikoe toimii osana lähtötason kartoitusta ja sitä ei pisteytetä.

Kaikkien osa-alueiden pisteet annetaan puolen pisteen tarkkuudella.

Valituksi tulemiseen vaikuttaa 1. ja 2. vaiheen yhteenlaskettu pistemäärä sekä 2. vaiheessa tehty haastattelu.

Jos hakijat ovat tasapisteissä, paremmuuden ratkaisee järjestyksessä

1. hakijan 1. vaiheen sekä 2. vaiheen musiikkituotantotehtävästä saatu yhteenlaskettu pistemäärä
2. haastattelu
3. satunnaisjärjestys

Lataa pdf-tiedostona


>>Takaisin