Musiikkileikkikoulu

Lapsella on luontainen taito etsiä ja löytää ennakkoluulottomasti uusia ratkaisuja siis kyky toimia luovasti. Tätä lapsessa olevaa, sisäsyntyistä luovuutta haluamme tukea Pop & Jazz Konservatorion varhaisiän musiikkikasvatuksessa.

Rytmimusiikkiin kuuluu olennaisesti vuorovaikutus, kuulonvarainen oppiminen ja luova ilmaisu jotka muodostavat perustan rytmimusiikin alkeisopetuksessa.

Tärkeää on omakohtainen musiikin läpieläminen – jokaisen kokemus on arvokas.!

Pop & Jazz Konservatorio tarjoaa sykkivää rytmimusiikin opetusta 0-6 –vuotiaille lapsille seuraavasti:

  • perhemuskari 0,1 ja 2-vuotiaille sekä vanhemmille (120 €/lukukausi)
  • rytmimuskarit 3, 4, 5 ja 6-vuotiaille (120 €/lukukausi)
  • soitinmuskarit 5-6-vuotiaille (180 €/lukukausi)
  • kirjaamismaksu uusille (10 €)

Musiikkileikkikouluun otetaan lapsia ilmoittautumisjärjestyksessä. Syksyn ryhmissä on joitan hajapaikkoja vielä.  Muskari myös lauantainin!

Nettisivujen kautta ilmoittautuvat vain uudet muskarilaiset. Vanhat oppilaat eli muskarissa jo olevat täyttävät keväällä opettajan jakaman jatkamisilmoituksen.