Aikuisten näyttötutkinto

AIKUISTEN AMMATILLINEN NÄYTTÖTUTKINTO
Näyttötutkintona suoritettava ammatillinen perustutkinto, muusikon- ja musiikkiteknologian osaamisala

Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa. Pop & Jazz Konservatoriossa voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon näyttötutkintona muusikon tai musiikkiteknologian osaamisalalla.

Voit hakeutua suorittamaan musiikkialan ammatillista perustutkintoa näyttötutkintona, jos olet toiminut pitkään rytmimusiikin alalla, työkokemuksesi on laaja ja monipuolinen, tai olet muulla tavoin, esimerkiksi koulutuksella tai itse opiskellen hankkinut osaamisesi.

Näyttötutkinnossa suoritetaan musiikkialan ammatillisen perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat työelämälähtöisillä näytöillä. Tutkintoa suorittamaan valituille laaditaan henkilökohtainen näyttösuunnitelma ja aikataulu. Näytöt arvioivat kolmikantaperiaatteella työnantajan, työntekijöiden ja oppilaitoksen edustajat. Ammattitaito on mahdollista osoittaa suoraan näytöillä ilman valmistavaa koulutusta.

Aikuisten näyttötutkintoa suorittaville eivät nuorisokoulutukseen sisältyvät vapaasti valittavat ja ammattitaitoa täydentävät opinnot ole pakollisia. Erityisiä ikä-, työkokemus- tai pohjakoulutus vaatimuksia ei ole. Näyttötutkintona suoritettu musiikkialan ammatillinen perustutkinto antaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden, joten tutkinnon suorittanut opiskelija voi hakea korkea-asteen opiskelupaikkaa. Lisätietoja näyttötutkinnoista saa osoitteesta http://www.oph.fi/nayttotutkinnot

Näyttötutkintoon valmistava koulutus

Täydentääkseen osaamistaan ja hankkiakseen tarvittavaa ammattitaitoa voi aikuisten näyttötutkinnon suorittamista suunnitteleva hakea Pop & Jazz Konservatorion valmistavaan koulutukseen.

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen henkilökohtaistamiseksi jokaiselle opiskelijalle laaditaan kirjallinen henkilökohtainen opiskeluohjelma, johon kuuluvat oppimissuunnitelma ja näyttösuunnitelma. Tutkintoon valmistavaan koulutukseen hyväksytyille järjestetään mahdollisuus suorittaa näyttötutkinto.

Opintojen rahoitus ja opintososiaaliset edut

Kelan aikuiskoulutustuki on työssä olevan aikuisen omaehtoisen koulutuksen tukijärjestelmä. Koulutusrahasto myöntää aikuiskoulutustuen ja Kela siihen liittyvän opintolainan valtiontakauksen. Myös muita aikuiskoulutuksen tukimuotoja on. Näyttötutkintoihin valmistavaan koulutukseen osallistuvat eivät ole oikeutettuja koulumatkatukeen – eräitä erityisryhmiä koskevin poikkeuksin. Opintojen rahoituksesta ja opintososiaalisista eduista saa tietoja osoitteesta www.kela.fi.

Opintojen eri rahoitusmuotoja ovat valtionosuusrahoitteinen opiskelu, oppisopimuskoulutus, TE-keskuksen ostama koulutus, työnantajan tilaama koulutus tai opiskelijan osittain tai kokonaan rahoittama koulutus. Joissakin tapauksissa opintojen rahoitus voi tapahtua osittain eri rahoitusmuodoilla.