Amp opetus

Toimintamuotomme on ns. ”Amp” -opiskelu, joka tarkoittaa lyhyesti sanottuna sitä, että sama oppilasryhmä opiskelee ja työstää yhdessä sekä musiikin ilmiöitä, että yhtyetyöskentelyä.
Sama opettaja ohjaa ryhmän toimintaa molemmissa toiminnoissa yhden käyntikerran aikana.

Toimintaan kuuluu olennaisesti musiikin ilmiöiden opiskelussa käytettävät kirjat ”Tohtori Toonika” (perustasolla) sekä ”Turnaround” (musiikkiopistotasolla).
Kukin opiskelija etenee hänelle itselleen ja kulloiseenkin tilanteeseen sopivalla vauhdilla ja myös näkee etenemisensä koko ajan.