3 – 6 vuotiaat

Rytmimuskari

Lapset tulevat tunneille ilman aikuista. Musiikkia koetaan elämyksellisesti ja leikinomaisesti ryhmässä musiikin eri työtapojen kautta: laulua, liikettä ja soittoa rytmi- ja laattasoittimin. Soittimet monipuolistuvat, 5-vuotiaana tutustutaan enemmän kanteleeseen, pianoon, kitaraan…Muskarissa opetus perustuu korvakuulolta oppimiseen: rytmiä, melodiaa, harmoniaa, dynamiikkaa ja muotoa koetaan elämyksellisesti leikin kautta.